Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokoukseen osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna):

JÄSEN    VARAJÄSEN
Jaakko Huttunen pj    Vesa Puuronen
Matti Pöykkö vpj    Pekka Mäkelä
Piia Hanni    Nina Teräs
Petri Keihäskoski    Veli- Matti Kilpimaa
Anni-Sofia Sihvo    Marjatta Koivuranta
Eemeli Kajula    Antti Väänänen
Anna Suomalainen

   Sari Hänninen

 

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, kuultavana § 43

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen osallistujat esittelijän esityksen mukaisesti.