Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnalle annetaan selvitys valtuustolle annettavan väliraportin valmistelusta. Lautakunnan 26.8.2020 §78 päätöksen mukaan valtuustolle annetaan väliraportti johtamisesta. Kokousaikatauluihin liittyen väliraportin antaminen valtuustolle toteutuisi tammikuussa (tavoiteaikataulu oli joulukuun valtuusto). 

Tarkastuslautakunta on päivittänyt toimielinseurantaa ja saattanut uudistetun seurantalomakkeen tiedoksi eri toimilelimille. Tarkastuslautakunnalle annetaan saatu palaute uudistetusta toimielinseurannasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.