Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokoukseen osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna):

JÄSEN    VARAJÄSEN
Jaakko Huttunen pj    Vesa Puuronen
Matti Pöykkö vpj    Pekka Mäkelä
Piia Hanni    Nina Teräs
Petri Keihäskoski    Veli-Matti Kilpimaa
Raija Kivilahti    Marjatta Koivuranta
Eemeli Kajula    Antti Väänänen
Anna Suomalainen    Sari Hänninen

 

Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, kuultava § 92

Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiirin johtaja, kuultava § 91

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kuultava § 93

Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, toimielimen kutsuma asiantuntija § 91

Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana, kuultava § 100

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Anna Suomalainen saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana kello 14:04.

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokoukseen osallistujat esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.