Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kuusamon opintomatkan järjestelyt

ROIDno-2019-787

Perustelut

Tarkastuslautakunta on valmistellut opintomatka Kuusamoon 4-5.11.2020. Kuusamossa vastanottajana toimii Kuusamon kaupungin tarkastuslautakunta. Ohjelmaan sisältyy valmistellut alustukset, joista vastaa molempien kuntien viranhaltijat sekä Kuusamon kaupungin tilintarkastaja. 

Opintomatkan järjestelyt toteutetaan matkojen ja majoituksen osalta kustannuksia säästävällä tavalla lautakunnan talousarvion puitteissa. Opintomatkaan osallistuu Rovanimen kaupungin puolelta lautakunnan jäsenet (7) ja viranhaltijat (2) sekä kaupungin sisäinen tarkastaja (1).

Valmistelussa huomioidaan korona-epidemia. 

Järjestelyistä annetaan tarkempi selvitys kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää jatkaa Kuusamoon 4-5.11.2020 suuntautuvan opintomatkan valmistelua. Lopullinen päätös tehdään lautakunnan 28.10. pidetävässä kokouksessa. 

Päätös

Tarkastuspäällikön muutettu päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää, että opintomatkan valmistelu keskeytetään koronaepidemian vuoksi. 

 

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösesityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.