Tarkastuslautakunta, kokous 30.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 LISÄPYKÄLÄ: Tilintarkastajan raportointi (lisäpykälä)

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Tapio Raappanan raportoinnin tarkastuksen toteutumisesta vuoden 2020 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Tapio Raappanan raportoinnin vuoden 2020 tarkastuksesta. Merkitään saatu raportointi tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappanan raportoinnin. Lautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.