Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

- Kaupunginhallitus 29.11.2021 §469 hyväksyi vuoden 2022 talousarvion täytätöönpano-ohjeet. Ohjeet koskevat mm. talouden seurantaa, hankintoja, henkilöstöasioita ja talousarvion sitovuutta: "Toimielimiä sitoo kaupunginvaltuustoon nähden toimintakate (=määräraha). Toimielimet päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa". Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma tuodaan hyväksyttäväksi tammikuun kokoukseen.

- Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunkia täydentämään antamaansa vastausta valitukseen, jonka kuntalainen teki kaupunginvaltuuston päätöksestä 21.6.2021 (tilinpäätösasia). Asian valmistelija on kaupungin hallintolakimies. Tarkastuslautakunnalta ei edellytetä asiassa toimenpitetä. 

- EU:n lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin, eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanoa valmistellaan eduskunnassa. Voimaan tullessaan ns. ilmoittajansuojelulaki mahdollistaa väärinkäytösten ilmoittamisen turvallisesti. Lain avulla mm. suojataan ilmoittajaa mahdollisilta kostotoimilta ja mahdollistetaan väärinkäytösten ilmoittaminen eri ilmoituskanavien kautta. Ilmoittajasuojelulain piti alunperin tulla voimaan 17.12.2021 mennessä. Kuitenkin esimerkiksi Kuntaliiton tietojen mukaan lain voimaantulo siirtyy mahdollisesti ensi kevääseen. Voimaan tullessaan laki edellyttää Rovaniemen kaupunkia perustamaan ilmoituskanavan, jonka kautta kaupungin kanssa työsuhteessa olevat voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä.

-Tilintarkastajan raportointi vuodelta 2021 on valmistunut. Tarkoituksenmukaista on käsitellä raportointi tammikuun kokouksessa, jolloin tilintarkastaja antaa lautakunnalle tiedoksi myös vuoden 2022 tarkastuksen suunnitelmat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.