Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kokouksen avaus sekä osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen   Elina Korteniemi
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen   Taina Borisov
Hannu Ovaskainen   Tuomas Koskiniemi
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi   Maarit Simoska
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Heidi Alariesto


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Minni Haanpää, yliopistonlehtori, kuultavana § 170

Katja Mäntylä, erityisasiantuntija, kuultavana § 170

Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, kuultavana § 171

Petri Jaatinen, ympäristölautakunnan puheenjohtaja, kuultavana § 171

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat.

Merkitään pöytäkirjaan, osallistuvatko osallistujat kokoukseen sähköisesti vai kokouskutsussa ilmoitetusta kokouspaikasta. 

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Sanna Luoma oli poissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Markus Lohi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa oli varajäsen Juhani Juuruspolvi. Etäyhteyden kautta läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja Markus Lohen lisäksi jäsenet Riitta Maija Hokkanen, Petri Keihäskoski, Anne Hakkarainen, Hannu Ovaskainen, Elina Holm, Maria Huhmarniemi ja Seija Karvo sekä varajäsen Timo Lappalainen. 

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki ja vs. kaupunkitarkastaja Juuso Kataja.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.