Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

- kaupunkiorganisaatiossa suositellaan etä- ja lähityön yhdistävän hybridityön tekemistä niissä tehtävissä, joissa se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista (henkilöstöjohtajan ilmoitus 19.10.2021). Etätyön tekeminen edellyttää etätyösopimusta. Kaupunkitarkastajan kanssa on laadittu etätyösopimus, jonka mukaan viranhaltija tekee etätyötä keskiviikkoisin ja perjantaisin vastaavin työehdoin kuin olisi kiinteässä kaupungin työpisteessä.

- tarkastuslautakunta edellytti soveltuustestien suorittamista kahdelle kaupunkitarkastajan virkaan hakeneelle. Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle soveltuusarviointeja suoritttavalle yritykselle. Tarkastuspäällikkö on päättänyt valita arvionnin suoritittaksi RekryDiili Oy:n kokonaishintaan 1600,00 (alv 0%).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.