Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Kokouksen avaus sekä osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen   Elina Korteniemi
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen   Taina Borisov
Hannu Ovaskainen   Tuomas Koskiniemi
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi   Maarit Simoska
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Heidi Alariesto


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Sipi Hintsanen, kaupunginarkkitehti, kuultavana § 153

Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, kuultavana § 154

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat.

Merkitään pöytäkirjaan, osallistuvatko osallistujat kokoukseen sähköisesti vai kokouskutsussa ilmoitetusta kokouspaikasta. 

Päätös

Maria Huhmarniemi saapui kokoukseen etäyhteyden välityksellä tämän asian käsittelyn aikana kello 16:02.

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat puheenjohtaja Sanna Luoman lisäksi jäsenet Riitta-Maija Hokkanen ja Jarmo Huhtala. Etäyhteyden kautta läsnä olivat jäsenet Markus Lohi, Petri Keihäskoski, Hannu Ovaskainen, Elina Holm, Antti Väänänen, Maria Huhmarniemi ja Seija Karvo. 

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki ja vs. kaupunkitarkastaja Juuso Kataja.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.