Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka sekä kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:51 ja totesi seuraavan varsinaisen kokouksen ajankohdaksi tiistain 7.12.2021 kello 16:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa.

Puheenjohtaja totesi myös, että 9.11.2021 pidetyn kokouksen jatkokokous asian 148 päätöksen mukaisesti pidetään läsnäolokokouksena kaupunginhallituksen kokoushuoneessa maanantaina 15.11.2021 kello 08:00. Jatkokokoukseen ei lähetetä erillistä kutsua.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.