Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Liikennejärjestelyt ja liikennesuunnittelu Rovaniemellä

ROIDno-2020-3777

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta jatkaa asumisen, kaavoituksen ja maankäytön arviointiteemaan perehtymistä. Teema-arvioinnissa tarkastelu ei rajoitu vain talousarviovuoden tavoitteiden arvioimiseen vaan kuntalain vaatimuksen mukaisesti arvioinnissa huomioidaan myös toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Lautakunnalle 12.10.2021 antamassaan esityksessä kaavoituspäällikkö kertoi kaavoitusprosessista ja mm. parhaillaan valmistelussa olevista Rovaniemen kaavoista. Lautakunta saa erillisen selvityksen kaupunginarkkitehdin roolista yhdyskuntasuunnittelussa. 

 Teematarkastelua jatketaan liikennejärjestelmiin ja liikennesuunnitteluun paneutuvalla suunnittelupäällikkö Aku Raappanan esityksellä.

Jo toteututetut kuin myös suunnittelussa olevat liikenneratkaisut huomioidaan aina kaavoituksen yhteydessä. Liikenneratkaisuissa huomioidaan laajemminkin mm. valtion väyliin liittyvät toimenpiteet. Myös uudet tekniset ratkaisut (esim. sähköautot, sähköavusteiset polkupyörät) vaikuttavat liikennesuunnitteluun. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee suunnittelupäällikkö Aku Raappanan esityksen liikennejärjestelmistä ja liikennesuunnittelusta. 

Merkitään esitys tiedoksi ja huomioidaan se lautakunnan arvioinnissa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli suunnittelupäällikkö Aku Raappanan esityksen. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi ja lisäsi esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1. Tarkastuslautakunta huomioi esityksen lautakunnan suorittamassa arvioinnissa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.