Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Talouskatsaus 10/2021

ROIDno-2020-1330

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa kokouksissaan säännöllisesti lautakunnan talouden toteumaa siten kuin hallintosäännössä (HS 75 §) lautakunnilta edellytetään. Tilikaudelle 2021 valtuusto on hyväksynyt lautakunnan talousarvioksi -250 000 euroa. Talousarvio koostuu yksinomaan menoista, sillä tarkastuslautakunnalla ei ole tuloja.

Lautakunta seuraa talouden toteutumaa Tabella talouden seurantajärjestelmän avulla. Lokakuun päättyessä talousarvion toteutuma oli  -183 034 euroa. Kun vuodesta oli ajallisesti kulunut 83,33 %, lautakunta oli käyttänyt sille budjetoiduista menoistaan 73,21 %.

Ajankohtaiset talousluvut esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnalle annetaan kokouksessa tieto lokakuun talouden toteutumasta.

Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.