Tarkastuslautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa. Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelystä on määrätty hallintosäännön 150§:ssä. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 149 § 2. mom).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Anne Hakkarainen saapui kokoukseen etäyhteyden välityksellä tämän asian käsittelyn aikana kello 16:09.

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta toteutti kokoukseen kuultavaksi kutsuttujen kuulemiset siten, että lautakunta kuuli kutsuttuja heti kokouksen alussa järjestäytymisen jälkeen. Ensin lautakunta kuuli kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta §:n 153 osalta ja sen jälkeen suunnittelupäällikkö Aku Raappanaa §:n 154 osalta. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen oli paikalla kokouksessa kello 16:10-16:50 välisen ajan. Merkittiin myös, että suunnittelupäällikkö Aku Raappana oli paikalla kokouksessa kello 16:51-17:27 välisen ajan. Kuultavaksi kutsutut osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Markus Lohi poistui kokouksesta suunnittelupäällikön kuulemisen aikana kello 16:54.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta piti tauon kuultavaksi kutsuttujen kuulemisen jälkeen kello 17:27-17:35.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.