Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, maiju.pyorala@rovaniemi.fi

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa käsitellään seuraavat katsaukset:

  • Talouskatsaus 3/2024
  • Tilannekatsaus kaupunkitarkastajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta
  • Tilannekatsaus Silmu-sovelluksen käyttöönotosta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Hakkarainen saapui kokoukseen kokoustilaan tämän asian käsittelyn aikana kello 16:07 ja että Ville Vuorjoki saapui kokoukseen kokoustilaan tämän asian käsittelyn aikana kello 16:10.

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.