Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Arviointikertomuksen 2023 valmistelun eteneminen, tilanne 04/2024

ROIDno-2024-58

Valmistelija

  • Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, maiju.pyorala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2023 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöskokouksessa. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautteen pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.