Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen avaus ja osallistujat

Valmistelija

  • Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, maiju.pyorala@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen   Krista Heikkinen
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen   Taina Borisov
Vesa Ylinampa   Ari Paldan
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi   Maarit Simoska
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Heidi Alariesto


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, kuultavana § 39

Essi Perämäki, vastaava palveluneuvoja, kuultavana § 39

Antti Kääriäinen, päävastuullinen tilintarkastaja, kuultavana § 40

Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, kuultavana § 41

Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, kuultavana § 41

Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa olivat puheenjohtaja Sanna Luoman lisäksi jäsenet Riitta-Maija Hokkanen, Petri Keihäskoski, Vesa Ylinampa, Maria Huhmarniemi ja Seija Karvo, Elina Holm sekä varajäsenet Pekka Lehto ja Timo Lappalainen. Poissa nimenhuudossa olivat 1. varapuheenjohtaja Markus Lohi sekä jäsenet Jarmo Huhtala ja Antti Väänänen, Anne Hakkarainen sekä varajäsen Ville Vuorjoki.

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa oli tarkastuspäällikkö Juuso Kataja sekä päävastuullinen tilintarkastaja Antti Kääriäinen ja että kaupunkitarkastaja Maiju Pyörälä osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.