Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, maiju.pyorala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka sekä kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Riitta-Maija Hokkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 18:48

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:48 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi tiistain 21.5.2024 kello 16.00. Kokouspaikka sekä kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.