Tarkastuslautakunta, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tilintarkastajan raportointi 04/2024

ROIDno-2023-2802

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Maiju Pyörälä, kaupunkitarkastaja, maiju.pyorala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin ja KMPG Oy Ab:n välille on laadittu tilintarkastussopimus. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee esittää tarkastuslautakunnalle tarkastusvuotta koskevat suunnitelmat ennen tilikauden tarkastuksen aloittamista. Tarkastuslautakunta 22.8.2023 § 84 merkitsi kokouksessaan tiedoksi tilintarkastussuunnitelmat vuodelle 2023. Tilikauden aikana tilintarkastaja antaa havainnoistaan lautakunnalle vähintään kaksi väliraporttia.  

Lautakunta kuulee päävastuullisen tilintarkastajan Antti Kääriäisen raportin tilikauden 2023 tilintarkastuksen etenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tilintarkastaja antaa raportin tilikauden 2023 tarkastuksen tilanteesta tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja lisää sen pöytäkirjan liitteeksi 1.

Päätös

Tilintarkastaja antoi raportin tilikauden tarkastuksesta tarkastuslautakunnalle. Lautakunta merkitsi raportin sekä siitä käydyn keskustelun tiedoksi ja lisäsi raportin pöytäkirjan liitteeksi 1 (salassapidettävä, julkisuuslaki 24 §:n 1. mom. kohta 15). 

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja,
Konsernitalouspäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.