Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 63 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa käsitellään mm. seuraavat katsaukset:

  • Lapin liikennejärjestelmästrategia 2050 työpajat, kaupungin tavoitteet
  • Riistasillan toimenpidevaihtoehtojen arviointiraportti
  • Rakennusmessut Rovaniemellä 27-28.4.2024. Tekniset palvelut paikalla yhdessä Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n sekä Napapiirin Residuum Oy:n kanssa. Kylät voivat halutessaan markkinoida omia alueitaan. 
  • Teknisen lautakunnan talous- ja tavoiteseminaari  25.4.2024 klo 12 - 15, Arktikum
  • Talouskatsaus 3/2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Esittelijä Pertti Onkalo antoi katsauksen Lapin liikennejärjestelmästrategia 2050 työpajat, kaupungin tavoitteet. Kaupunginhallituksen edustaja Harri Rapo saapui kokoukseen klo 14.10 katsauksen aikana.

Esittelijä Pertti Onkalo ja kaupungininsinööri Janne Alkki kertoivat Rakennusmessuista, jotka järjestetään Rovaniemellä 27. - 28.4.2024.
 
Kaupungininsinööri Janne Alkki antoi katsauksen Riistasillan toimenpidevaihtoehtojen arviointiraportista. 

Talouspäällikkö Hannu Pessa  antoi katsauksen taloustilanteesta 3/2024. 

Teknisen lautakunnan talous- ja tavoiteseminaari pidetään 25.4.2024 klo 12 - 15 Arktikumissa.


Tekninen lautakunta merkitsi yksimielisesti ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.