Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 73 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2023-2950

Perustelut

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Pöyliöjärven luonnonsuojelualue, LAPELY 619/2024, 21.3.2024
 • Kirje Rovaniemen kaupungin suunnittelutarveratkaisun päätöksestä 13.2.2024/2, Majoitus- ja huoltorakennuksen rakentaminen tilalle RN:o 110:0, Ounasjoen Itäpuolentie, Rovaniemi, LAPELY/1080/2024, 28.3.2024
 • Päätös valtionavustuksesta, Rovaniemi Halvarinranta välillä Lankkutie - Nahkurintie tulvasuojeluhankkeen toteutus, LAPELY/5504/2023, 15.4.2024
 • Päätös valtionavustuksesta, Tulvasuojausrakenteiden suunnittelu ja rakentamishanke Lainaanranta, LAPELY/5505/2023m 15.4.2024

Rovaniemen kaupunki / Hankintapäällikkö

 • Rivitien alueen peruskorjaus, urakkaosa 2, urakoitsijan valinta, hankintapäällikkö 18.3.2024 § 7
 • Kulppilantien alueen peruskorjaus, urakkaosa 1, urakoitsijan valinta, hankintapäällikkö 19.3.2024 § 8
 • Halvarinrannan peruskorjaus, urakoitsijan valinta, hankintapäällikkö 28.3.2024 § 10
 • Lainaanrannan jalankulku ja pyöräilyinfrastruktuurin parantaminen, urakoitsijan valinta, hankintapäällikkö 4.4.2024 § 11
 • Päätös hankinnan keskeyttämisestä: Rovaniemen talvireittien kunnossapitourakka 2024 - 2029, hankintapäällikkö 4.4.2024 § 12
 • Halvarinrannan peruskorjaus, rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelujen hankinta, hankintapäällikkö 10.4.2024 § 13
 • Pannunkorvan peruskorjaus, rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelujen hankinta, hankintapäällikkö 15.4.2024 § 15
 • Päätös hankintaoikaisuun koskien Rovaniemen kaupungin puistojen sekä virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapitourakkaa, hankintapäällikkö 15.4.2024 § 16

Suomen kuntatekniikka yhdistys

 • Kuntatekniikan päivät 2024, 22. - 24.5.2024 Rovaniemellä 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Lautakunta päättää oikeuttaa lautakunnan jäsenet osallistumaan Kuntatekniikan päivät 2024 -tapahtumaan, joka järjestetään 22. - 24.5.2024 Rovaniemellä. Rovaniemen kaupunki maksaa osallistujien osallistumismaksut  ja matkakustannukset. Osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.