Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Heikki Poranen ja varalle Matti Pöykkö.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 29.4.2024. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 30.4.2024 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Porasen ja varalle Matti Pöykön.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.