Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 71 Valtuustoaloite: Joulumaan loma-asuntomessut Rovaniemelle

ROIDno-2023-3397

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Riku Tapio ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi on joulumaan pääkaupunki ja sen tunnetuin asukas on maailman rakastetuin hahmo. Vuosittain sadat tuhannet matkailijat kotimaasta ja ympäri maailman suuntaavat Rovaniemelle kokeakseen elämyksiä, luonnon läheisyyttä ja hyvän elämän askelmerkkejä. “Rakenna loma-asuntosi Joulumaahan” teemalla voimme tavoitella maailmanluokan mittakaavassa upeaa ja uutta loma-asuntoaluetta. Loma-asuntomessut ja Rovaniemi voivat  osoittaa, että rohkeilla visioilla, sisukkaalla asenteella ja tiiviillä yhteistyöllä on mahdollista löytää Rovaniemen uusi tuleminen.

Esitämme, että Rovaniemen kaupunki hakee Joulumaan loma-asuntomessuja Rovaniemelle."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Jukka Björkbacka, maanmittausasiantuntija, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi
  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Riku Tapio ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen Joulumaan loma-asuntomessujen hakemiseksi Rovaniemelle. Aloitteessa on esitetty, että "Rovaniemi on joulumaan pääkaupunki ja sen tunnetuin asukas on maailman rakastetuin hahmo. Vuosittain sadat tuhannet matkailijat kotimaasta ja ympäri maailman suuntaavat Rovaniemelle kokeakseen elämyksiä, luonnon läheisyyttä ja hyvän elämän askelmerkkejä. “Rakenna loma-asuntosi Joulumaahan” teemalla voimme tavoitella maailmanluokan mittakaavassa upeaa ja uutta loma-asuntoaluetta. Loma-asuntomessut ja Rovaniemi voivat  osoittaa, että rohkeilla visioilla, sisukkaalla asenteella ja tiiviillä yhteistyöllä on mahdollista löytää Rovaniemen uusi tuleminen."

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on tutkinut aloitteen ja toteaa seuraavaa:
Osuuskunta Suomen Asuntomessut ei ole järjestänyt loma-asuntomessuja vuoden 2014 jälkeen. 2010-luvulla järjestettyjen loma-asuntomessujen kävijämäärät ovat olleet keskimäärin n. 49.000 kävijää ja viimeisissä 2012 ja 2014 toteutetuilla asuntomessuilla on ollut n. 40.000 kävijää. Toteutettuja näyttelykohteita on ollut n. 20 - 30 lomarakennusta n. 20 - 30 ha alueella.   

Paikkatieto- ja tonttipalvelut toteaa, että tällä hetkellä kaupungilla ei ole edellytyksiä hakea loma-asuntomessujen järjestämisvastuusta Osuuskunta Suomen Asuntomessut Oy:ltä eikä seuraavien loma-asuntomessujen ajankohtaa ole ilmoitettu. Laadittavassa yleiskaavassa 2050 tulee selvittää myös loma- ja matkailurakentamiseen soveltuvat alueet. Mikäli loma-asuntomessuja jatkossa järjestetään, messujen järjestämisellä voidaan edistää Rovaniemen kaupungin strategisia tavoitteita esim. arkisten osaaminen ja kestävän matkailun esilletuomisessa ja kaupungilla on riittävät taloudelliset edellytykset vastata aiheutuvista kustannuksista voidaan messujen hakemista harkita uudestaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen valtuustoaloitteen sekä paikkatieto- ja tonttipalveluiden vastauksen

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka, Kaavoitus/Pyhäjärvi, Yhdyskuntatekniikka/Alkki

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.