Tekninen lautakunta, kokous 23.4.2024

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Suunnittelutarveratkaisupäätökset  27.3.2024 § 3 - 4

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  11.3. - 9.4.2024

Kaivuluvat  698-2024, 14 - 15

Sijoitusluvat  698-2024,  8 - 13, 15 - 19

Yleisen alueen käyttöluvat  698-2024, 12 - 16

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Hankintapäätös, Sierijärven yleiskaava-alueen luontoselvitys, 19.03.2024
§ 8 Hankintapäätös: Rovaniemen tulevaisuus- ja kehityskuva 2050, 26.03.2024

Kaupungingeodeetti
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Määräaikaisen kausityöntekijän valinta / Uurtamo, 14.03.2024
§ 33 Määräaikaisen kausityöntekijän valinta / Kärkkäinen, 14.03.2024
§ 34 Määräaikaisen kausityöntekijän valinta / Kellokumpu, 14.03.2024
§ 35 Määräaikaisen kausityöntekijän valinta / Somero, 14.03.2024
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 36 Kaavatiekorvaus kiinteistölle 698-409-18-182, 18.03.2024
§ 37 Korvaussopimus Heikinkujan puista tilalle 698-409-21-22, 21.03.2024
§ 40 Kaavatiekorvaus kiinteistölle 698-409-18-8, 08.04.2024
Tonttijakopäätös:
§ 38 Tonttijako 18. kaupunginosan korttelissa 5816, 25.03.2024
§ 42 Tonttijako 14. kaupunginosan kortteliin 7, 15.04.2024
§ 43 Tonttijako 14. kaupunginosan kortteliin 6, 15.04.2024
§ 44 Tonttijakoehdotus 14. kaupunginosan kortteliin 8, 15.04.2024

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 33 Taimihankinta kevät 2024; puut, pensaat, perennat, 21.03.2024
§ 34 Buildie -sovelluksen pienhankinta, 21.03.2024
§ 35 Kelluvan veneilyrakenteen hankinta Keinuvuopajalle, 02.04.2024
§ 37 Niemelänpuiston leikkipaikka, Rakennusurakoitsijan valinta, 16.04.2024
Muu päätös:
§ 27 Katusuunnitelman hyväksyminen; Pannunkorva, 14.03.2024
§ 28 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Niemelänpuiston leikkipaikan peruskorjaus, 14.03.2024
§ 29 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Lapinkävijäntien leikkipaikan peruskorjaus, 14.03.2024
§ 30 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Käpypuiston leikkipaikan peruskorjaus, 14.03.2024
§ 31 Katusuunnitelman hyväksyminen: Lähteenpolku, Palontörmänkuja ja P-alue, Kevyen liikenteen väylä välillä Palontörmänkuja - Harjuntie, 14.03.2024
§ 32 Katusuunnitelman hyväksyminen: Revontultentie, jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sienipolku-Evakkotie, 14.03.2024

Maanmittausasiantuntija
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 2 Maanvuokrasopimuksen muutos / Napapiiri, 04.04.2024
Muu päätös:
§ 1 Käyttöoikeuden myöntäminen johdon sijoittamista varten / Rovakaira Oy, 26.03.2024

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Suunnittelijan irtisanoutuminen, vakanssi 44900003, 27.03.2024

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
§ 10 Logistiikan vakanssien sijoittuminen teknisten palvelujen toimialalla, 21.03.2024
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 11 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen / Kiinteistöhuolto ja Maanrakennus Martin Oy, 26.03.2024
§ 12 Teollisuustontin 8-8199-2 varaaminen, os. Teletie 5, 08.04.2024
§ 14 Liikerakennustontin 9-9009-5 os. Vierustie varausmaksun eräpäivän jatkaminen, 10.04.2024
§ 15 Teollisuustontin 9-9063-2 osan varausmaksun eräpäivän jatkaminen, 10.04.2024
Muu päätös:
§ 13 Sopimus pilaantuneen maan puhdistamisesta Matintie 3, 09.04.2024

Tontti-​insinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 36 Asuntotontin 7-791-5 varaaminenen Ounasmetsässä, 28.03.2024
§ 37 Asuntotonttia 17-5583-4 koskevan vuokrasopimuksen siirto Nivavaarassa, 04.04.2024
§ 38 Asuntotontin 10-10287-9 varaaminen Vennivaarassa, 04.04.2024
§ 39 Asuntotontin 10-10286-2 varaaminen Vennivaarassa, 04.04.2024
§ 40 Asuntotontin 10-10286-3 varaaminen Vennivaarassa, 04.04.2024
§ 41 Asuntotontin 10-10286-4 varaaminen Vennivaarassa, 04.04.2024
§ 42 Asuntotontin 6-6093-3 varaaminen Korkalovaarassa, 04.04.2024
§ 43 Asuntotontin 7-791-1 varaaminen Ounasmetsässä, 04.04.2024
§ 44 Asuntotontin 10-10287-13 varaaminen Vennivaarassa, 04.04.2024
§ 45 Asuntotontin 7-793-5 varaaminen Ounasmetsässä, 04.04.2024
§ 46 Asuntotonttia 11-11359-6 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Pöykkölässä, 16.04.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, toimialajohtaja, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 24.4. - 15.5.2024 tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisupäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksella erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.