Tilajaosto, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Matti Huutola. 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 7.12.2021. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 8.12.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.