Banneri

Tilajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Palvelutalo Näsmänkiepin vuokramallin tarjouspyyntö

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 k 3