Banneri

Tilajaosto, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätös

Hankintapäätös
§ 48 Lappia-talon näyttämömekaniikan ohjausjärjestelmien huolto ja ylläpito, 3.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätöksen.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätöksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.