Tilajaosto, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Esittelijänä kokouksessa toimii varaesittelijä Pekka Latvala kun esittelijä Ville Vitikka on estynyt.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen.