Banneri

Tilajaosto, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Timo Lettijeff.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan torstaina 25.6.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Henri Ramberg.

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.