Tilajaosto, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tilapalvelukeskuksen toiminta ja talouskatsaus

ROIDno-2020-483

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 75 § Toiminnan ja talouden seuranta mukaan toimielimillä, johtavilla viranhaltijoilla ja esimiehillä on johtamansa toiminnan osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön toiminta- ja talouskatsauksen.

Päätös

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön toiminta- ja talouskatsauksen.

Jukka Sirviö saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.