Tilajaosto, kokous 25.4.2024

§ 26 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Tilajaosto käsittelee esittelijän ja jäsenten ajankohtaiskatsaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä kertoi ajankohtaisissa asioissa

  • Tilajaoston talouden toteuman 1-3/2024. Vuokratulot tammi-maaliskuu on käsin korjattu ja arvioitu (liite) ja ovat toteuman mukaiset.
  • Napsun ja Vaaranlammen rakennusprojektien tilannekatsaus.
  • Kaupungintalon kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu. 
  • Myytävien kohteiden tilanne.
     

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo kertoi ajankohtaisissa asioissa

  • Jarjotek Oy:n palaute puitesopimukseen liittyvään kilpailutukseen


Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

Lisäksi sovittiin, että seuraava kokous pidetään 29.5.2024 15.00.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.