Tilajaosto, kokous 25.4.2024

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​
 

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Päivi Alaoja      
Vpj. Tuomas Koskiniemi      
Eemeli Kajula      
Mari Jolanki      
Päivi Alanne-Kunnari      
Matti Huutola      
Antti Määttä      
Eeva-Maarit Kujala      
       
Juha Välitalo      
Maria Granberg      
Susanna Junttila      

Päätös

Tilajaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyi työjärjestyksen.​ Puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

 

Nimi

Läsnä

kokoushuoneessa

Läsnä

etäyhteydellä

Poissa

Pj. Päivi Alaoja

x

 

 

Vpj. Tuomas Koskiniemi

x

 

 

Eemeli Kajula

x

 

 

Mari Jolanki

 

x

 

Päivi Alanne-Kunnari

 

x

 

Matti Huutola

 

x

 

Antti Määttä

x

 

 

Eeva-Maarit Kujala

x

 

 

Juha Välitalo

 

x

 

Maria Granberg

x

 

 

Susanna Junttila

 

 

x

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.