Tilajaosto, kokous 25.4.2024

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari. Seuraavana on vuorossa Matti Huutola.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.5.2024. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 3.5.2024 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Päivi Alanne-Kunnari. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.