Banneri

Tilajaosto, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Vastuualuepäällikön viranhaltijapäätökset

Henkilöstöpäätös
§ 1 Kirvesmiehen toimen vakinaistaminen, 11.11.2020
§ 2 Kirvesmiehen toimen vakinaistaminen, 11.11.2020
§ 3 Kiinteistönhoitajan toimen vakinaistaminen, 11.11.2020

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset

Hankintapäätös
§ 44 Pulkamontien terveysaseman lukituksen uusiminen, 26.10.2020
§ 47 Kiinteistöhuoltosopimus - sopimuksen jatkaminen, 17.11.2020

Henkilöstöpäätös
§ 45 Väliaikaiset tehtäväjärjestelyt tilapalvelukeskuksessa, 3.11.2020

Tilanvuokrauspäätös
§ 46 Tilojen vuokraaminen kunnallisvaalien 2021 järjestelyitä varten,13.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Juuruspolvi, juhani.juuruspolvi@rovaniemi.fi
  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi vastuualuepäällikön ja tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.