Banneri

Tilajaosto, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kaupungintalon peruskorjaus

ROIDno-2020-741

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungintalon peruskorjauksen valmistelu etenee. Kaupunginjohtaja nimesi kaupungintalon peruskorjaushankkeeseen tilatyöryhmän 7.4.2020 § 38, jonka ohjausryhmä on kokoontunut huhtikuussa jo useamman kerran. Tilatyöryhmän ensimmäisenä keskeisenä tehtävänä on laatia yksityiskohtainen huonetilaohjelma 31.7.2020 mennessä, jossa kaikille jatkossa kaupungitalolle sijoittuville konsernin yksiköille on henkilöittäin määritelty työpisteet. Huonetilaohjelman laadinnassa tavoitteena on lisätä toimistotilojen tehokkuutta toteuttamalla monitilaympäristöt ja ajanmukaistaa toimisto- ja kokoushuonetilat. Samalla työteho tehostuu, vuorovaikutus lisääntyy ja kaupungintaloa on tarkoitus avata myös enemmän kuntalaisille. 

Kaupunginhallituksen hyväksyman kaupungintalon hankesuunnitelman pohjalta tilapalvelukeskus on valmistellut ensimmäisenä konkreettisena korjaustoimenpiteenä perusmuurin korjausta. Nykyiset salaojat eivät enää toimi ja piha-alueen pintarakenteissa on virheellisiä kallistuksia, jotka aiheuttavat perusmuuriin kosteusrasitusta. Perusmuurin korjaushankkeessa salaojat uusitaan, piha-alueen pintarakenteet muotoillaan uudestaan ja sadevedet johdetaan seinien viereltä poispäin. Perusmuuri peruskorjataan asentamalla uudet vesi- ja lämmöneristeet kauttaaltaan. Perusmuurin korjaushankkeen tarjouspyyntö julkaistaan toukokuussa ja korjaustöihin päästään kesällä. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toisena kaupungintalon peruskorjauksen valmistelevana toimenpiteenä tilapalvelukeskus on valmistellut koko peruskorjaushankkeen suunnittelijoiden kilpailutusta. Peruskorjaushankkeen suunnittelussa tarvitaan pääsuunnittelija (mukaan lukien arkkitehtisuunnittelu), rakennuttajakonsultti (käsittäen rakennusteknisten töiden valvonnan), rakennesuunnittelija, LVIA-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Suunnittelijoiden tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista toukokuussa ja suunnittelijat aloittaisivat työnsä kesälomien jälkeen.

Kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsausta käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 28.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Tilatyöryhmän puheenjohtaja Antti Määttä, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala, rakennuspäällikkö Juha Välitalo ja Tuomo Nevala (Prodeco Oy Lappi) esittelivät asiaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsauksen.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsauksen ja päätti, että peruskorjauksen suunnittelijoiden valinta käynnistetään vasta sen jälkeen kun tilojen lopulliset käyttäjät ovat selvillä ja huonetilaohjelma on valmis.