Banneri

Tilajaosto, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset

Hankintapäätös
§ 19 Lappia-talon näyttämömekaniikan vuosihuolto, 20.04.2020
§ 20 Varavoimakoneiden vuosihuolto, 21.04.2020
§ 21 Sairaalakadun terveysaseman paloilmoitinjärjestelmän vuosihuolto, 21.04.2020
§ 22 Hankintapäätös koskien Ounasvaaran peruskoulun keittiölaitteiden hankintaa, 24.04.2020
§ 23 Maanrakennuskonetöiden pienhankinta, 24.04.2020
§ 24 Paloilmoitinjärjestelmätöiden puitesopimus - option käyttäminen, 06.05.2020
§ 25 Turvajärjestelmätöiden puitejärjestely - option käyttäminen, 06.05.2020
§ 26 Sähköjärjestelmätöiden puitejärjestely - option käyttäminen, 06.05.2020
§ 27 Ounasvaaran peruskoulun keittiön korjaustyöt, rakennusurakoitsijan valinta, 11.05.2020
§ 28 Ounasvaaran peruskoulun keittiön korjaustyöt, LVIA-urakoitsijan valinta, 11.05.2020
§ 29 Ounasvaaran peruskoulun keittiön korjaustyöt, sähköurakoitsijan valinta, 11.05.2020
§ 30 Puitesopimus putkitöistä - option käyttäminen, 15.05.2020
§ 31 Salaoja- ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimukset, pienhankinta, 15.05.2020
§ 32 IV-töiden puitejärjestely - option käyttäminen, 19.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.