Tilajaosto, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite: Rajan salin edelleen vuokraus

ROIDno-2019-507

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Vapaa-ajanlautakunta on päättänyt luopua Rajan salin vuokrauksesta syksystä 2019 alkaen. Päätöksen seurauksena mittava harrastajajoukko jää vaille tiloja, sillä korvaavia tiloja ei ole osoitettu.

Rajan sali voisi palvella edelleen harrastajia mikäli Tilaliikelaitos kohtuullistaisi salin vuokrahintaa.

Aloitteen allekirjoittaneet vaadimme Tilaliikelaitosta kohtuullistamaan Rajan salin vuokraa ja edelleen vuokraamaan sen suoraan seuroille tai seurojen yhteenliittymälle, mikäli nykyisellä vuokrahinnalla tilalle ei vuokraajaa löydy."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen tilaliikelaitoksen johtajan valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Tiina Outila ym. ovat tehneet valtuustoaloitteen 18.2.2018 Rajan salin vuokrauksesta syksystä 2019 alkaen, kun vapaa-aika päätti luopua salin vuokrauksesta.

Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on ensisijaisesti vuokrata tilat kaupungin omia toimintoja varten. Sellaisista tiloista, joita kaupunki itse ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan, tulee tilapalvelukeskuksen luopua. Tilapalvelukeskus valmistelee parhaillaan osoitteessa Etelärinne 41, 96100 Rovaniemi sijaitsevan ns. Kuntotalon myyntiä, jossa Rajan sali sijaitsee.

Tilajaosto päätti kokouksessaan 24.9.2020 § 53 vuokrata Rajan salin urheiluseurojen käyttöön. Tilapalvelukeskus on selvittänyt yhdessä liikuntapalveluiden kanssa Rajan salin vuokraamisesta kiinnostuneita urheiluseuroja, mutta tähän päivämäärään mennessä tiloja ei ole saatu vuokrattua siitäkin huolimatta, että vuokraa päätettiin kohtuullistaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto lähettää aloitteen tekijöille tiedoksi tilapalvelupäällikön selostamat toimenpiteet, jotka on tehty valtuustoaloitteen johdosta.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.