Tilajaosto, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustoaloite: Selvitys liittymisestä SATAKUNTA -hankkeeseen

ROIDno-2018-3544

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisimman pikaisesti mahdollisuuden liittyä Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen aloittamaan SATAKUNTA-hankkeeseen. Hankkeen puitteissa on tarkoitus taata ympäristölääketieteellisen interventio-ohjelman avulla terveet työskentelytilat."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen tilaliikelaitoksen johtajan ja työhyvinvointipäällikön valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Vesa Puuronen on tehnyt aloitteen 12.11.2018 ja esittänyt, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisimman pikaisesti mahdollisuuden liittyä Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen aloittamaan SATAKUNTA-hankkeeseen.

Tilapalvelukeskus (tai aiempi Tilaliikelaitos) selvitti aikanaan liittymistä SATAKUNTA -hankkeeseen. Pääosin hankkeesssa edellytetyistä toimenpiteistä suurinta osaa on tehty ja mallin mukaisia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti jatkossakin. Hanke on jo päättynyt ja hankkeeseen osallistui vain pieni määrä kuntia. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto lähettää aloitteen tekijälle tiedoksi tilapalvelupäällikön selostamat toimenpiteet, jotka on tehty valtuustoaloitteen johdosta.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.