Tilajaosto, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Esittelijänä kokouksessa toimii varaesittelijä Pekka Latvala kun esittelijä Ville Vitikka on estynyt.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.