Tilajaosto, kokous 28.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tilajaoston syksyn 2022 kokouspäivät

ROIDno-2022-2477

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilajaoston kokouspäivät syksyllä 2022

torstai 18.8.2022 kello 15.00
torstai 22.9.2022 kello 15.00

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto vahvistaa syksyn 2022 kokouspäivät edellä olevan mukaisesti.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen ja muista kokouspäivistä sovitaan myöhemmin erikseen.

Tiedoksi

Tilajaoston jäsenet ja varajäsenet