Banneri

Tilajaosto, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätös

Hankintapäätös
§ 41 Konelumitöiden hankinta, Oikaraisen koulu, 24.9.2020
§ 42 Työmaan puhtaudenhallinnan asiantuntijapalveluiden hankinta, 9.10.2020
§ 43 Ounasvaaran koulun keittiön laitehankinta, 9.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.