Tilajaosto, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Mari Jolanki.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 30.9.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Vastuualuepäällikön muutettu esitys:

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Mari Jolanki. 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 4.10.2021. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 5.10.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön muutetun ehdotuksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.