Tilajaosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

Perustelut

Markkinaoikeuden päätös Nro 61/1.3.2021 Julkista hankintaa koskeva valitus / Rovaniemen kaupungin tilajaoston hankintapäätös 24.9.2020 § 52

Lapin ELY-keskuksen lausunto 18.3.2021/LAPELY/3917/2015 Alakorkalon koulun PIMA-puhdistuksen yleissuunnitelmasta 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi saapuneet päätökset.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön esityksen.