Tilajaosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Vastuualuepäällikön muutettu esitys:

Tilajaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja poistaa §:n 20 esityslistalta ja päättää pitää ylimääräisen kokouksen 14.4.2021 klo 14.15, jossa §:n 20 asia käsitellään.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön muutetun esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.