Tilajaosto, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset

Hankintapäätös
§ 9 IV-töiden puitejärjestely - option käyttäminen, 22.02.2021
§ 11 Kiinteistönvälityspalveluiden hankinta, Pekkalan paloasema, 26.02.2021
§ 12 Nivavaaran koulun vesikaton peruskorjaus 2021, urakoitsijan valinta, 02.02.2021

Muu päätös
§ 10 Kiinteistö Oy Liike-Jaakon osakkeiden (numerot 16-182) myynti, 26.02.2021
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.