Tilajaosto, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 11.10.2021. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 12.10.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.