Tilajaosto, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset 

Hankintapäätös
§ 44 Akustisten työ- ja neuvottelutilojen hankinta Kairatie 75:een, 8.7.2021
§ 45 Puitejärjestely - Sähköteknisten järjestelmien vuosikorjaus-, kunnostus- ja muutostyöt - Osa 2: Paloilmoitin järjestelmätyöt, 12.7.2021
§ 46 Puitejärjestely - Sähköteknisten järjestelmien vuosikorjaus-, kunnostus- ja muutostyöt - Osa 3: Turvalaitejärjestelmätyöt, 12.7.2021
§ 47 Puitejärjestely - Putkityöt, 12.7.2021
§ 49 Puitejärjestely - Sähköteknisten järjestelmien vuosikorjaus-, kunnostus- ja muutostyöt - Osa 1: Sähköjärjestelmätyöt, 24.8.2021
§ 51 Archicad -ohjelmiston hankinta, 7.9.2021
§ 54 Muurolan päiväkodin vuokrahanke, 30.9.2021
§ 55 Tilojen vuokraaminen Saarenkylän neuvolalle, 4.10.2021

Muu päätös
§ 48 Tapionkylän rivitalon, lämpökeskuksen sekä liikunta- ja kerhotilan myynti, 24.8.2021

Tilanvuokrauspäätös
§ 50 Lisätilan vuokraaminen eläinlääkinnälle, 31.8.2021
§ 52 Tilojen vuokraaminen pysäköinnin valvojille, 14.9.2021
§ 53 Tilojen vuokraaminen Muurolan sairaalasta, 24.9.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.