Tilajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

- Korkalovaaran koulun riita-asia käsittelyssä käräjäoikeudessa
- Kunta-alan sopimus syntynyt

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tilajaosto merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.