Tilajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jaakko Raivio. 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 13.6.2022. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 14.6.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.