Tilajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tilapalvelukeskuksen toiminta- ja talouskatsaus

ROIDno-2022-347

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 §:ssä 469 hyväksymien vuoden 2022 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 4.1. mukaan "Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi."

Lisäksi täytäntöönpano-ohjeiden 5.1. mukaan "Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi Tilapalvelukeskuksen toiminta- ja talouskatsauksen.

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.             

                                                                                                                    

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.