Tilajaosto, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös

Henkilöstöpäätös
§ 22 Kiinteistönhoitajan / Koneenkuljettajan toimen täyttäminen, 20.5.2022

Tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset

Hankintapäätökset
§ 48 Kiinteistönvälityspalveluiden hankinta, Ruokolammentie 5, 26.4.2022
§ 49 Kaupungintalon kartta-arkiston aineiston siirto, pienhankinta, 27.4.2022
§ 52 Puitesopimus - Salaoja-, sadevesi- ja jätevesijärjestelmien huolto, pienhankinta, 6.5.2022
§ 53 Vedenkäsittelylaitteiston pienhankinta Pulkamontielle, 6.5.2022
§ 54 Naavametsän päiväkodin lisäelementtien hankinta, 9.5.2022
§ 57 Kiinteistöjen ulkoalueiden talvikunnossapito, option käyttäminen, 13.5.2022
§ 59 Puitejärjestely - Ilmanvaihtotyöt, puitesopimusurakoitsijoiden valinta, 25.5.2022
§ 60 Puitejärjestely - Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätö ja puhtauden tarkistus, palveluntuottajien valinta, 25.5.2022

Tilojen vuokrauspäätökset
§ 50 Napapiirin yläasteen väliaikaisten koulutilojen vuokrasopimusten jatkaminen, 28.4.2022
§ 51 Alakorkalon väliaikaisten koulutilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, 28.4.2022
§ 55 Naavametsän päiväkodin väliaikaisten tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, 9.5.2022
§ 56 Tilojen vuokraaminen valmistavaa opetusta varten, 10.5.2022
§ 58 Tilojen vuokraaminen päivähoidolle, 18.5.2022

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan ja tilapalvelupäällikön viranhaltijapäätökset. 

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.